Гаранция и срок на годност

Гаранция

Продуктите се доставят от лицензиран Сервизен център на компания TianDe в гр. Габрово.

Сервизният център дава 100% гаранция за удовлетвореност в случаите, когато:

Клиентът получи продукт с изтекъл срок на годност. Претенции се заявяват в седем дневен срок /7 работни дни/ от датата на получаване, чрез формата за съобщение на сайта или чрез посочения телефон в раздел КОНТАКТИ. За спокойствието на нашите клиенти ще заявим, че в сервизния  център – гр. Габрово, продукти с изтекъл срок на годност няма.

Клиентът установи, че при производството на продукта е допусната производствена грешка. Претенции се заявяват в седем дневен срок /7 работни дни/ от датата на получаване, чрез формата за съобщение на сайта или чрез посочения телефон в раздел КОНТАКТИ.

Единствено в тези случаи tiande1.eu поема повторните куриерските разходи и в двете посоки.

Срок на годност

На опаковката са отбелязани датата на производство и/или крайния срок на годност и/или срокът на годност на дадения продукт.

Всеки продукт има собствен срок на годност – от 1 до 3 години от датата на произвеждането му и от 6 месеца до 1 година след отварянето му.*


* Относно честите въпроси и недоразбиране, възникнали във връзка с опаковката на някои козметични продукти – маркировката напълно съответства на постановлението на Европейския Парламент (ЕС) № 1223/2009, чл. 19, ал. 1, С), където наред с другите неща е посочено следното:

„Посочването на минималния срок на годност не е задължително за козметичните продукти със срок на годност 30 и повече месеци. За такива продукти на опаковката трябва да бъде предвиден само срок, през който може да се използва продуктът след отварянето му, без вреда за здравето на потребителя. Тази информация се обозначава със символ, предвиден в ал. 2 от приложение VІІ (изображение на отворена кутийка), след което е посочена цифра, обозначаваща период (количество месеци), в течение на които стоката е годна след отварянето й, с изключение на случаите, когато срокът на годност след отварянето няма значение.”

На опаковките на козметичната продукция с минимален срок на годност повече от 30 месеци, се посочва само датата на производство след думата LOT, а датата на изтичане на срока на годност (EXP) отсъства.

Тоест: 
Ако на опаковката е указан символ с отворена кутийка, това означава, че даденото средство има срок на годност 30 и повече месеци. Търсете датата на производство на опаковката, по правило указана след думата LOT.

Ако след символа отворена кутийка са посочени цифри, те обозначават количеството месеци, в течение на които даденият продукт е годен след отварянето му.

Ако на опаковката няма символ отворена кутийка, то тогава търсете срок на изтичане на годността във вид на дата и буквите EXP.